PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016 (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre del 2018 (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent.

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Juvenil Esplai Natzaret (NIF G02637577), amb seu a Travessera de les Corts, 331 (08029 – Barcelona) i correu electrònic esplainatzaret@gmail.com.

En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en que hi hagi una obligació legal, per la tramitació d’assegurances i per la tramitació d’ajuts econòmics. Té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació estem tractant les seves dades personals i a accedir-hi, rectificar-les o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Política de privacitat de l’Associació Juvenil Esplai Natzaret
Persona responsable Associació Juvenil Esplai Natzaret
Finalitat Incorporació en un fitxer per a gestionar les inscripcions a les activitats de lleure ofertes.
Legitimació Consentiment de l’interessat/da o el seu pare-mare-tutor/a legal.
Persones destinatàries Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en que hi hagi una obligació legal, per la tramitació d’assegurances i per la tramitació d’ajuts econòmics o beques.
Drets Té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació estem tractant les seves dades personals i a accedir-hi, rectificar-les o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Procedència De la persona interessada o el seu pare-mare-tutor/a legal, a través de formularis web, correu electrònic o fitxes d’inscripció.
Categoria de dades Les categories de dades que es tracten són de tipus no sensibles (dades d’identificació, direccions postals i correus electrònics) i dades sensibles (dades mèdiques i certificats de delictes sexuals).

AVÍS LEGAL

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’Associació Juvenil Esplai Natzaret informa de les següents dades:

1. Titular de la pàgina web
  • Raó social: Associació Juvenil Esplai Natzaret
  • CIF: G02637577
  • Domicili fiscal: Travessera de les Corts, 331 (08029 – Barcelona)
  • Contacte: esplainatzaret@gmail.com

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom del domini www.esplainatzaret.net i esplainatzaretblog.wordpress.com/ les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Cookies

S’utilitzen  cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades per la pàgina web, i en el seu defecte per la plataforma WordPress on es troba allotjada, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en la pàgina web. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Pot consultar la política de cookies de la plataforma a https://automattic.com/es/cookies/.

3. Condicions d’ús

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’ús. Si l’usuari no n’estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

4. Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de l’Associació Juvenil Esplai Natzaret o, si s’escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

5. Exempció de responsabilitats

L’Associació Juvenil Esplai Natzaret exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris. En qualsevol cas, no es fa responsable del mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web, de la continuïtat dels continguts, l’absència de virus i/o altres components nocius al lloc web o en el servidor que els subministra i tampoc en la visualització dels continguts pels usuaris o en la descàrrega dels mateixos. Tampoc es fa responsable dels danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a ella mateixa o a terceres, infringint les condicions, normes i instruccions que l’Associació Juvenil Esplai Natzaret estableix en aquest lloc web.

6. Legislació i jurisdicció

L’Associació Juvenil Esplai Natzaret es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori de l’estat espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.


DRETS D’IMATGE

A l’igual que amb les dades proporcionades, el contingut enregistrat per l’Associació Juvenil Esplai Natzaret es tractarà de conformitat amb el que estableix la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L’enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel responsable del tractament seguiran el mateix protocol que l’establert en la Política de Protecció de Dades, incloent que no se cediran a tercers excepte consentiment exprés, tenint els mateixos drets d’accés, rectificació i supressió, i fent-ne l’ús consentit en l’autorització corresponent.