L’ideari és el document fundacional de l’Esplai on es marquen les línies de treball i els objectius a assolir a llarg termini pels infants, joves, monitors i monitores. Tot i això, ha estat revisat i actualitzat per tal d’adaptar-se al context actual.

Consulta l’Ideari de l’Esplai !

Com l’ideari és un document en certa manera utòpic, tenim un projecte educatiu que és més palpable i que ajuda a assolir el nostre ideari.

El projecte educatiu és aquell document pedagògic, elaborat per l’equip de monitores i monitors, que partint de l’Ideari de l’Esplai, expressa de forma més extensa, realista i concreta la tasca educativa del centre.

Es revisa, i modifica si s’escau, cada inici de curs amb el consens de tots els monitors i monitores, fent-se públic el document consensuat. Tots els membres de l’esplai han de creure i acceptar aquest document.

Consulta el Projecte Educatiu del curs 2021-2022 !