El nostre projecte educatiu es basa en 5 pilars a partir dels quals es deriven els objectius que volem treballar cada curs. Els objectius, alhora, es divideixen en les diferents vessants de la persona que volem treballar:

Jo Personal 

 •  Adquirir autonomia. 
 •  Reflexionar sobre els propis actes. 
 •  Sentir-se bé amb un mateix. 
 •  Posar en pràctica a la vida diària els valors de l’Esplai. 
 •  Desenvolupar les capacitats expressives en tots els nivells. 
 •  Ser ordenat/da. 
 •  Assolir els hàbits d’higiene personal. 
 • Tenir cura del vocabulari. 
 •  Conèixer-se a un mateix. 

Jo Interpersonal 

 •  Participar activament en les activitats i en la vida de l’Esplai. 
 •  Respectar totes les persones de l’Esplai. 
 •  Tenir consciència de grup. 
 •  Resoldre els conflictes sense violència verbal o física. 
 •  Ser puntual. 
 •  Ser agraït/da. 
 •  Respectar i compartir amb les altres el material de l’Esplai. 
 •  Sentir-se part de l’Esplai. 

Jo Social 

 •  Conèixer Catalunya, la seva cultura i fer-se partícip. 
 •  Respectar totes les persones.  
 •  Conviure amb la realitat intercultural, acceptar-la i valorar-la. 
 •  Valorar els equipaments que ens ofereix el nostre entorn. 
 •  Respectar les diferents opcions sexuals. 
 • No discriminar a ningú per raons de gènere, sexe, religió, nivell econòmic, entre d’altres.  

Jo Natural 

 •  Sentir-nos part de l’entorn natural. 
 •  Adquirir uns hàbits de respecte pel medi ambient. 
 •  Actuar per millorar el medi en la vida quotidiana. 
 •  Conèixer i estimar la natura. 

Jo Transcendent 

 •  Estimar-se els uns als altres. 
 •  Aplicar a la vida quotidiana allò que la reflexió ens aporta. 
 •  Viure el transcendent amb naturalitat. 
 •  Aplicar els valors universals en el dia a dia.