Per tal d’organitzar-nos, l’esplai es dota del Reglament d’Organització Funcionament (ROF). Aquest té la finalitat de reflectir, de manera clara i ordenada, l’estructura i el funcionament general.

Aquest reglament ha estat redactat, i es revisa quan s’escau, per l’equip de monitors i monitores. Tots els membres de l’Esplai han d’acceptar aquest document.

Consulta el Reglament d’Organització i Funcionament!