Per tal d’organitzar-nos, l’Esplai es dota d’uns Estatuts i un Reglament de Règim Intern (RRI). El primer té la finalitat d’estructurar jurídicament i legalment l’associació. En canvi, el RRI té la finalitat de reflectir, de manera clara i ordenada, l’estructura i el funcionament general del dia a dia de l’Esplai.

Des del curs 2020-2021 estem constituïts com una associació juvenil independent, tot i mantenir la vinculació amb el Col·legi Pare Manyanet.

Aquests documents han estat redactats, i es revisen quan s’escau, per l’equip de monitors i monitores. Tots els membres de l’Esplai han de conèixer-los i acceptar-los.

Consulta els Estatuts!

Consulta el Reglament de Règim Intern!